SYS  Org.nr 846003-8096

Sydsvenska Orkidésällskapet, startade sin verksamhet 1972 och SYS är en fristående ideell förening öppen för alla med intresse för orkidéer och orkidéodling. och föreningen har som främsta syfte att väcka intresse och kunskap om orkidéer.

Föreningen skall popularisera och sprida kunskap om orkidéer och orkidéodling genom en aktiv föreningsverksamhet samt genom utställningar, föredrag, resor, bedömningar och kurser.

SYS skall medverka till att såväl inhemska som utländska orkidéer och orkidéväxtplatser skyddas i enlighet med de lagar och förordningar som finns.  

Sällskapets medlemmar träffas ca. en gång i månaden, se aktuella datum i Kalendern, och möteslokalen är i Lomma Folkets Hus, Strandvägen 120, Lomma

 

Medlemskap

Medlemskap i Sydsvenska Orkidésällskapet kostar: 100:- per år. 

Avgiften ska sättas in på SYS Plusgiro: 639726-9.

Glöm då inte att ange namn, adress, telefon och mailadress

             Välkommen som medlem i vår förening !